Accueil

Accueil

  

See out legal information sheets about social rights and ask your questions to an expert in labour law and social security regulations directly from our app.


Consulte nuestras fichas de información jurídica de derecho social y haga sus preguntas a un abogado especializado en leyes laborales y de seguridad social desde nuestra aplicación


Ознакомьтесь в нашем приложении со справочной юридической информацией по социальному праву и задайте вопрос юристу, специализирующемуся по вопросам трудового права и права социального обеспечения.


通过该款应用,您可以:了解法国社会相关法律信息,向专业法律顾问(工作法和医疗保险制度)提出您的疑问。


社会的権利が書かれた法律情報についての我々の資料をご参照下さい。そして我々のアプリケーションを通して、労働法また社会保障の権利を専門とする法律家へご質問下さい。


Vui lòng tra cứu các tài liệu của chúng tôi liên quan đến quyền xã hội và đặt câu hỏi cho chuyên gia pháp lý về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội từ ứng dụng của chúng tôi


په ټولنیز قانون کې زموږ د حقوقي معلوماتو پاڼي سره مشوره وکړئ او ستاسو د غوښتنلیک څخه د کار قانون او ټولنیز امنیت قانون د کارپوهني لپاره زموږځانګړو وکیلانو څخه خپلي پوښتني ح کرۍ

Consultați fișele noastre informaționale cu caracter juridic cu referire la dreptul social și adresați întrebările dvs. unui jurist specializat în dreptul muncii și în dreptul securității sociale prin aplicația noastră


Za pomocą aplikacji możecie sprawdzić naszą rubrykę z informacjami prawnymi w zakresie prawa socjalnego i zadać pytania wyspecjalizowanemu prawnikowi w dziedzinie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego


Na našoj aplikaciji možete naći informacije o socijalnoj zaštiti u Francuskoj i postavljati pitanja stručnom licu - pravniku specijalizovanom u oblasti radnog prava i socijalne zaštite.


Konsultoni dokumentat tona me informacionet juridike për të drejtën sociale dhe drejtojini pyetjet tuaja nje juristi specialist për të drejtën e punës dhe të drejtën e sigurimit shoqëror duke perdorur aplikacionin tonë.


Մեր կայքի այս հավելվածում կարդացեք Ֆրանսիայում գործող սոցիալական իրավունքին

առնչվող համապարփակ տեղեկատվություն: Դուք հնարավորություն ունեք նաև ձեր

հարցերը ուղղել մեր իրավաբանին, որը մասնագիտացված է աշխատանքային իրավունքի և

սոցիալական պաշտպանության հարցերում:  

Chaque mois de nouvelles fiches disponibles depuis notre application

Le contrat de travail - Points à vérifier lors de sa signature 

Travail de nuit, le dimanche, les jours fériés

RSA

anglais


espagnol


chinois


russe


albanais


arabe
  

espagnol


chinois

espagnol


russe


serbe